Mollie Sanigar

Image for no-photo candidiates.png

Yn sefyll dros:

Aberafan

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Baw ci a thaflu sbwriel, bwlio

  • Dwyn o siopau, bwrgleriaeth ac ymladd

  • Creulondeb i anifeiliaid yng Nghymru heddiw

Datganiad yr ymgeisydd:

Hoffwn fod yn y senedd ieuenctid oherwydd fy mod yn credu y gallwn i wneud gwahaniaeth a helpu pobl ifanc a cheisio newid pethau er gwell. Byddaf yn mynd i gyfarfodydd a gwneud posteri a mynegi fy hun a dweud wrth bobl eraill sut y mae eraill yn teimlo. Hefyd byddaf yn sicrhau bod pobl ifanc yn cael dweud eu dweud ac y bydd eu lleisiau yn cael eu clywed. Byddaf yn ceisio cael pobl eraill i wrando ar syniadau pobl eraill.

Rwy'n credu y dylai pobl bleidleisio drosof i oherwydd fy mod eisiau i’m llais gael ei glywed. Os pleidleisiwch drosof i byddaf yn gwrando ac yn ceisio mynegi barn pobl eraill. Rwy'n wrandäwr da ac yn deall fy  ffrindiau yn yr ysgol a gallwn siarad ar eu rhan. Rwy’n gobeithio gwneud pethau'n well i bawb a gwneud y byd hwn yn lle gwell a brafiach i fyw ynddo. Hoffwn ddiolch i chi a fydd yn pleidleisio drosof, ac y byddaf yn gwneud fy ngorau i sicrhau bod eich llais yn cael ei glywed a’ch bod yn cael y gydnabyddiaeth y dylech chi ei chael fel aelodau o’r cyhoedd. Byddwch yn cael dylanwadu ar unrhyw benderfyniad a wnaf i gan y byddaf bob amser yn gwrando ac yn ystyried eich syniadau.


Pleidleisia i mi!

Os wyt ti wedi cofrestru i bleidleisio, dylet fod â dy god pleidleisiwr unigryw yn barod.
Wyt ti’n dal heb gofrestru i bleidleisio? Dim problem, galli di wneud hynny yma.