Ellen Weller

_0013_30EllenWeller.png

Yn sefyll dros:

Gorllewin Caerdydd

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Pleidleisio ar gyfer pobl 16-17 oed

  • Arian cynyddol i fyfyrwyr y brifysgol

  • Gwella perthnasedd y cwricwlwm CBC

Datganiad yr ymgeisydd:

Os caf fy ethol fel aelod o'r Senedd Ieuenctid, byddwn i'n dangos ymrwymiad ac ymroddiad i wella'r profiad addysgol a gwella cynrychiolaeth fy nghyd-fyfyrwyr. Rydw i'n ymgyrchydd angerddol am bwysigrwydd addysg a'r pŵer sydd ganddi i ffurfio fy nghenhedlaeth fy hun a chenedlaethau'r dyfodol. Rydw i wedi dewis sefyll ar gyfer y Senedd Ieuenctid oherwydd fy nymuniad i helpu'r bobl a'r amgylchedd o'm cwmpas.

Rydw i'n awyddus i sicrhau newid oherwydd mae bob amser yn bosibl gwneud gwelliannau. Mae fy ymroddiad i wleidyddiaeth yn golygu fy mod i'n ymwybodol iawn o'r hinsawdd wleidyddol. Rydw i'n gyfathrebydd effeithiol ac felly mae cyfarfod a siarad â phobl yn bwysig iawn imi a byddai'n flaenoriaeth uchel er mwyn deall y materion o'm hetholaeth yn well.

Er fy mod i'n hyrwyddwr cyfryngau cymdeithasol, rydw i'n credu y dylid ei ddefnyddio yn ychwanegol at gyfarfod â phobl, nid yn ei le. Mi fydda i'n sicrhau bod pob llais yn cael ei glywed drwy siarad drwy broblemau a datblygu atebion gyda'm cyfoedion.

Caiff cynnydd ei wneud ar unrhyw faterion p'un ai drwy ymgyrchu, codi arian neu senedd. Fodd bynnag, alla i ddim cyflawni unrhyw beth heb eich cefnogaeth chi, mae eich pleidlais chi yn bwysig.


Pleidleisia i mi!

Os wyt ti wedi cofrestru i bleidleisio, dylet fod â dy god pleidleisiwr unigryw yn barod.
Wyt ti’n dal heb gofrestru i bleidleisio? Dim problem, galli di wneud hynny yma.