Annabelle Langland

_0050_20AnnabelleLangland.png

Yn sefyll dros:

Dwyrain Abertawe

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Ymwybyddiaeth o iechyd meddwl

  • Tlodi plant

  • Diffyg gwasanaethau lleol

Datganiad yr ymgeisydd:

Byddwn i wrth fy modd yn dod yn aelod o Senedd Ieuenctid Cymru oherwydd, mae gen i sawl barn ar nifer o faterion sy'n wynebu pobl o ddydd i ddydd. Rydw i am helpu pobl gyda'r problemau yma ac un o'r unig ffyrdd o wneud hyn yw drwy siarad â'r cyhoedd. Rydw i'n dda iawn yn siarad yn gyhoeddus ac mi fydda i'n dweud wrth bobl sut rydw i'n teimlo am broblem a bydd yn eu helpu i ddod o hyd i ateb. Os ydw i'n ddigon ffodus i gael y cyfle hwn, mi fydda i'n ystyried sut y bydd fy newisiadau i'n effeithio ar eraill. Mi fydda i'n gofyn i fy nghyd-gyfoedion beth sydd angen ei wella yng Nghymru, does dim pwynt dim ond ystyried beth rydw i am ei weld yn digwydd yng Nghymru, mae hefyd angen gwrando arnoch chi.

Byddwn i wrth fy modd yn cael y cyfle i helpu pobl ifanc yn gyffredinol i gael llais cyhoeddus. Os byddwch chi'n pleidleisio drosta i, rydw i'n addo gwrando ar beth rydych chi am ei weld yn y dyfodol, gan mai ni yw'r dyfodol.

Diolch am roi o'ch amser i ddarllen yr hyn rydw i am ei wneud. Rydw i'n gobeithio eich bod chi ar fy ochr i ac y gallwn ni helpu i wella Cymru gyda'n gilydd.


Pleidleisia i mi!

Os wyt ti wedi cofrestru i bleidleisio, dylet fod â dy god pleidleisiwr unigryw yn barod.
Wyt ti’n dal heb gofrestru i bleidleisio? Dim problem, galli di wneud hynny yma.