Mary Annwen Thomas

_0027_27-Mary-Annwen-Thomas.png

Yn sefyll dros:

Pontypridd

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Addysg allgyrsiol

  • Diogelu'r amgylchedd

  • Bwyta'n iach ac anhwylderau bwyta

Datganiad yr ymgeisydd:

Rydw i wedi wynebu trafferthion yn fy mywyd. Wedi bod yn ofnus ac yn unig. Nid yw hyder yn rhywbeth sy'n dod yn naturiol imi. Mae pethau'n eich tynnu'n ôl, ond nid yw fy natur i’n cynnwys rhoi'r gorau iddi, a dyna pam y mae fy nheulu i wedi rhoi'r teitl 'anorchfygol' imi.

Yn ffodus, yr ysgol uwchradd yw'r hyn a ddysgodd imi nad yw pobl yn estron. Fe wnaeth fy nysgu nad yw un gwahaniaeth yn fwlch mawr rhwng dau berson. Y cydweithio hwnnw yw sut rydyn ni'n datrys yr heriau mwyaf.

Rydw i wedi astudio Aikido Yuishinkai ers fy mod i'n chwe mlwydd oed ac yn byw gan ei arwyddair: 'Mae gen i ffydd mewn bywyd, ac mae bywyd yn ymateb yn garedig'. Yn ogystal ag Aikido, rydw i'n chwarae'r ffliwt, y piano, yn canu ac yn dysgu cymorth cyntaf gydag Ambiwlans Sant Ioan. Er fy mod i'n aelod o gôr ein hysgol, rydw i'n dal i gofio pa mor ofnus oeddwn i pan, ym mlwyddyn tri, canais 'Dau Gi Bach' yn Eisteddfod yr ysgol. Mae gen i hefyd angerdd am ysgrifennu ac ar gyfer entomoleg.

Felly, pam pleidleisio drosta i? Y prif reswm rydw i wedi sefyll yw oherwydd fy mod i'n teimlo fy mod i'n cael fy nennu gan y cyfle. Rydw i eisiau wynebu'r heriau. Rydw i am weld y genedl hon yn tyfu a'n pobl ifanc ni’n bod yn rhan o'r twf hwnnw. Pleidleisiwch drosta i; rydych chi'n bwysig imi.


Pleidleisia i mi!

Os wyt ti wedi cofrestru i bleidleisio, dylet fod â dy god pleidleisiwr unigryw yn barod.
Wyt ti’n dal heb gofrestru i bleidleisio? Dim problem, galli di wneud hynny yma.