Elliot Harrington

Image for no-photo candidiates.png

Yn sefyll dros:

Caerffili

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Iechyd meddwl

  • Addysg

  • Gweithgareddau am ddim

Datganiad yr ymgeisydd:

Hoffwn i fod yn aelod o'r Senedd Ieuenctid i wella bywyd i blant eraill o unrhyw gefndir. Fy mhrif ffocws fyddai lles meddyliol plant. Fel plentyn sydd wedi dioddef problemau iechyd meddwl, rydw i'n gwybod pa mor anodd y gall fod dod o hyd i gwnsler. Gall yr amser aros ar gyfer cwnselwyr ysgol bara am fisoedd ac mae angen gwneud rhywbeth am hyn. Dylai cynghorau ledled Cymru gyflogi mwy o gwnselwyr er mwyn helpu'r plant yma sydd â chyflwr meddwl sydd mor erchyll fel ei fod yn gwneud diwrnodau'n dywyll. Hoffwn i'n bersonol ledaenu'r gair a gadael pobl roi cymorth i'r cynghorau er mwyn cyflogi mwy o staff iechyd meddwl.

Fy ail reswm fyddai addysg plant. Rydw i'n gwybod pa mor bwysig yw addysg ac rydw i'n teimlo y dylai ysgolion gael y cymorth ychwanegol hwnnw sydd ei angen ar unigolion. Hoffwn i gael gwirfoddolwyr i helpu'r unigolion hyn drwy gynnal clybiau darllen ac ati.

Fy rheswm olaf fyddai i gwnselwyr ganiatáu mwy o weithgareddau am ddim i gadw pob plentyn yn hapus, yn iach ac yn gymdeithasol.

Dylech chi bleidleisio drosta i gan fy mod i'n llawn cymhelliant ac mi fydda i'n gwneud bywydau'n well!


Pleidleisia i mi!

Os wyt ti wedi cofrestru i bleidleisio, dylet fod â dy god pleidleisiwr unigryw yn barod.
Wyt ti’n dal heb gofrestru i bleidleisio? Dim problem, galli di wneud hynny yma.