James Alexander

_0036_24JamesAlexander.png

Yn sefyll dros:

Pen-y-bont ar Ogwr

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Lleisiau plant ddim yn cael eu clywed

  • Diffyg cefnogaeth i blant

  • Diffyg cyfleoedd i blant

Datganiad yr ymgeisydd:

Hoffwn i ddod yn Aelod o'r Senedd Ieuenctid, gan fy mod i'n teimlo'r angen am newid yn ein cymunedau lleol ac yn ehangach. Rydw i'n teimlo bod diffyg dealltwriaeth i rai yn ein hardaloedd lleol. Gan fanteisio ar fy ysgol, mi alla i alw am gyfarfodydd neu mi alla i ddefnyddio fy nghysylltiadau cryf â'm hathrawon i'm helpu i gyrraedd fy nghyfoedion iau a hŷn. Rydw i'n credu y dylwn i gael eich pleidlais ar y sail na fydda i'n rhoi'r gorau iddi yn hawdd, rydw i'n credu'n gryf mewn rhai meysydd barn ac mi alla i ddefnyddio fy hyder o actio i'm helpu i siarad a gwrando ar fy nghyfoedion. Fel rydw i’n ei ddweud uchod, gan ddefnyddio fy hyder o actio, dylai siarad a gwrando fod yn hawdd. Mae gen i y gallu i weithio gydag eraill ac mae gen i benderfyniad brwd i wneud newid. Mae gen i sgiliau gwaith tîm, rhywfaint o wybodaeth am wleidyddiaeth a materion cyfoes. Mae gen i sgiliau arwain a threfnu ynghyd â sgiliau negodi a siarad yn gyhoeddus. Rydw i'n credu bod pob un o'r rhain yn allweddol i fod yn Aelod o'r Senedd Ieuenctid, ac yn bwysicaf, alla i ddim aros i helpu plant y dyfodol yn ein cymunedau lleol ac yn ehangach.


Pleidleisia i mi!

Os wyt ti wedi cofrestru i bleidleisio, dylet fod â dy god pleidleisiwr unigryw yn barod.
Wyt ti’n dal heb gofrestru i bleidleisio? Dim problem, galli di wneud hynny yma.