Ethan Macey

Image for no-photo candidiates.png

Yn sefyll dros:

Gorllewin Casnewydd

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Rydw i'n sefyll dros sgowtio

  • Plastig

  • Rydw i'n sefyll dros bethau Cymreig

Datganiad yr ymgeisydd:

Rydw i'n fachgen 14 mlwydd oed ac rydw i yma i sefyll dros sgowtio ac i glywed lleisiau pobl ifanc. Rydw i'n berson caredig a hael. Rydw i'n mynd i America y flwyddyn nesaf ar jambori sgowtiaid y byd i gynrychioli Cymru. Pan oeddwn i'n 2, cefais epilepsi ac am y 7 mlynedd nesaf roedd yn 60 o ffitiau y dydd ac ni wnaeth y meddygon ddarganfod fy epilepsi hyd nes imi fod yn 8 oed a chefais i lawdriniaeth pan oeddwn i'n 9 oed i fy ymennydd. Yn ffodus, roedd yn llwyddiannus ac rydw i'n well erbyn hyn. Rydw i wedi dysgu bod bywyd yn fyr a bod angen gwneud y gorau ohono. Mae gen i gymaint o sgiliau a chymaint o wybodaeth na alla i ddechrau ei gyfrif. Rydw i'n ddoeth ac yn fedrus. Pleidleisia drosta i, a ti'n G Byddwn i'n ymgynghori â phobl ifanc sy'n sgowtiaid a thu allan, ac ni fydda i byth yn gweithio ar fy mhen fy hun. Rydw i am fod ar y cyngor ieuenctid oherwydd fy mod am wneud mwy. Alla i ddimgorffwys gan wybod bod yna bobl sydd heb ddim. Rydw i'n berson ifanc sydd wedi datblygu fy hun yn llythrennol o ddim, pleidleisiwch drosta i GS :{)


Pleidleisia i mi!

Os wyt ti wedi cofrestru i bleidleisio, dylet fod â dy god pleidleisiwr unigryw yn barod.
Wyt ti’n dal heb gofrestru i bleidleisio? Dim problem, galli di wneud hynny yma.