Millicent Power

Image for no-photo candidiates.png

Yn sefyll dros:

Gogledd Caerdydd

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Addysg iechyd meddwl

  • Addysg ar ragfarn

  • Tai gwell i blant maeth

Datganiad yr ymgeisydd:

Hoffwn i fod yn rhan o Senedd Ieuenctid Cymru gan fy mod i’n angerddol ynghylch cydraddoldeb ac economeg. Byddwn i'n cysylltu â phobl ifanc fy ardal gan ddefnyddio gwahanol lwyfannau cyfryngau cymdeithasol ac ymgynghori â chlybiau ieuenctid lleol. Dylai pobl bleidleisio drosta i gan fy mod i'n empathig iawn a bydda i'n ceisio datrys pob problem a gaiff ei dwyn i'm sylw. Ar hyn o bryd rydw i'n rhedeg clwb yn fy ysgol i ar gyfer y gymuned LGBTQ+ ac rydw i hefyd wedi cael hyfforddiant mewn helpu eraill gyda'u problemau. Rydw i'n cymryd economeg ar gyfer TGAU. Rydw i hefyd yn mwynhau menter. Mae cael rôl yn y senedd bob amser wedi bod yn uchelgais imi, felly bydd bod yn rhan o'r Senedd Ieuenctid yn gwireddu breuddwyd imi. 


Pleidleisia i mi!

Os wyt ti wedi cofrestru i bleidleisio, dylet fod â dy god pleidleisiwr unigryw yn barod.
Wyt ti’n dal heb gofrestru i bleidleisio? Dim problem, galli di wneud hynny yma.