Emma-lee Swift

Image for no-photo candidiates.png

Yn sefyll dros:

Dwyrain Casnewydd

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Profiad gwaith mewn ysgolion

  • Mwy o weithgareddau ar ôl ysgol

  • Cyflog cyfartal i bobl ifanc 

Datganiad yr ymgeisydd:

Y rhesymau pam rydw i'n credu y byddwn i'n aelod da o'r Senedd Ieuenctid. Mae gen i safbwyntiau cryf iawn ar wleidyddiaeth a dwi ddim yn poeni am rannu sut rydw i'n teimlo y gellid newid Cymru er budd pobl ifanc yng Nghymru. Mae gen i syniadau hefyd a allai fod o fudd i bobl ifanc yn yr ystafell ddosbarth a thu allan iddi, fel creu mwy o weithgareddau allgyrsiol a chlybiau ieuenctid yng Nghymru i gyfeirio pobl ifanc at lwybr buddiol i'w helpu yn y dyfodol yn ogystal â rhoi rhagor o arian i'r gwasanaethau ieuenctid sydd gennym yn barod yng Nghymru. Mae gen i hefyd farn gref ar sut y gallwn ni newid y system addysg i helpu myfyrwyr Cymru i ddysgu mwy o sgiliau bywyd a fyddai nid yn unig o fudd iddyn nhw yn y gweithle yn ddiweddarach yn eu bywydau, ond hefyd yn eu helpu mewn bywyd o ddydd i ddydd. Mi fyddwn i'n cynnwys pawb yn fy etholaeth i fynegi eu barn gan mai dyma un o'r pethau pwysicaf imi, sef bod barn pawb yn haeddu cael ei glywed. Dyna pam fy mod i'n gwneud cais am hyn oherwydd fy mod i'n credu ym mhobl ifanc Cymru ac yn gobeithio y galla i roi chwarae teg iddyn nhw.  


Pleidleisia i mi!

Os wyt ti wedi cofrestru i bleidleisio, dylet fod â dy god pleidleisiwr unigryw yn barod.
Wyt ti’n dal heb gofrestru i bleidleisio? Dim problem, galli di wneud hynny yma.