Ansa Memon

_0003_Yousuf-Bakshi.png

Yn sefyll dros:

Gorllewin Caerdydd

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Anghydraddoldeb Rhyw yng Nghymru

  • Diffyg Siaradwyr Cymraeg

  • Torri Cyllideb gyfer Gwasanaethau Cwnsela

Datganiad yr ymgeisydd:

Byddwn wrth fy modd yn cael bod yn rhan o Senedd Ieuenctid Cymru, oherwydd yr wyf yn credu bod pawb yn haeddu cael dweud ei dweud ynghylch yr hyn y maen nhw'n ei gredu byddai'n gwneud Cymru'n well. Yn y gorffennol, bûm yn ymwneud â phrosiectau fel Caerdydd yn Erbyn Bwlio a Chyngor Ieuenctid Caerdydd. Mae hyn yn sicr yn gyfle gwych i bobl ifanc chwarae eu rhan yn ogystal â mynegi eu barnau’n agored.

Rwy’n credu bod pobl ifanc yn gweithio’n well gyda rhywun y gallent gyfathrebu'n rhwydd â nhw, a dyna pam yr wyf yn credu bod cysylltu ag eraill a siarad â nhw yn ffordd wych o ddarganfod beth yw eu disgwyliadau o safbwynt Cymru, a sut y bydden nhw’n troi eu syniadau’n weithrediadau.

Hoffwn feddwl hefyd y byddai cael bod yn rhan o hyn yn helpu nid yn unig fi ond pobl ifanc eraill sydd wedi gwirioni ar wleidyddiaeth ac a fyddai’n hoffi dod o hyd i rywbeth a fyddai’n ganolbwynt ar gyfer eu diddordebau. Byddai bod yn rhan o fudiad mor wych yn dangos y gall Cymru wireddu syniadau ei phobl ifanc, a sicrhau dyfodol sefydlog iddyn nhw hefyd.


Pleidleisia i mi!

Os wyt ti wedi cofrestru i bleidleisio, dylet fod â dy god pleidleisiwr unigryw yn barod.
Wyt ti’n dal heb gofrestru i bleidleisio? Dim problem, galli di wneud hynny yma.