David Robert Turner

Image for no-photo candidiates.png

Yn sefyll dros:

Sir Drefaldwyn

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Cyfraddau gordewdra uchel ymhlith plant

  • Plant y tu allan i'r ysgol

  • Diffyg tai cymdeithasol

Datganiad yr ymgeisydd:

Rwyf am fod yn Senedd Ieuenctid Cymru oherwydd fy mod i’n mwynhau helpu pobl ac mae gen i ddiddordeb cryf mewn gwleidyddiaeth. Byddaf yn ymgynghori â phobl ifanc yn fy ardal i drwy drefnu cyfarfodydd lle gall pobl ifanc ymweld â mi i fynegi eu barn a beth maen nhw'n meddwl y dylid ei wella yn yr ardal. Byddwn yn siarad â phobl ifanc yn y stryd ac yn gofyn am eu barn. Dylai pobl bleidleisio drosof i oherwydd fy mod i’n berson gofalgar sydd am wella bywydau pobl a gwneud fy ardal yn lle gwell. Mae fy mhrofiad yn cynnwys bod yn aelod o'r cyngor ysgol ddwy flynedd yn olynol sy'n dangos fy mod i’n gwrando’n dda ar bobl ac yn gwella fy ysgol yn dda. Rwy'n credu bod hyn yn dangos y byddaf yn ymgeisydd da ar gyfer Senedd Ieuenctid Cymru gan fod y dystiolaeth hon yn dangos bod fy nghyfoedion ysgol yn meddwl fy mod yn addas i fod yn rhan o gyngor.


Pleidleisia i mi!

Os wyt ti wedi cofrestru i bleidleisio, dylet fod â dy god pleidleisiwr unigryw yn barod.
Wyt ti’n dal heb gofrestru i bleidleisio? Dim problem, galli di wneud hynny yma.