Lois Jones

Image for no-photo candidiates.png

Yn sefyll dros:

Cwm Cynon

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Cludiant yng Nghwm Cynon

  • Safonau Iechyd yng Nghwm Cynon

  • Addysgu Plant ynghylch eu Hiechyd

Datganiad yr ymgeisydd:

Rwy'n credu y byddwn i'n ased da i senedd ieuenctid Cymru oherwydd byddaf yn llais i bobl yn fy ardal.

Hefyd, hoffwn i fod yn aelod o senedd ieuenctid Cymru oherwydd fy mod i’n credu ei bod yn bwysig i oedolion a phlant fel ei gilydd wrando ar safbwyntiau pawb a'u hystyried i gyd. Rwy'n credu bod pawb yn haeddu cael dweud eu dweud, a gobeithio y byddaf yn rhoi llais i'r bobl yn fy ardal i sydd efallai yn rhy swil i siarad drostyn nhw eu hunain.

Hoffwn i hefyd feddwl fy mod i'n berson teg iawn a byddaf yn gwrando ar farn pobl eraill a’u hystyried. Byddaf yn sicrhau bod pawb rwy’n siarad â nhw yn cael eu cynrychioli trwof i drwy greu siartiau cyfrif, nodi dyfyniadau ac ati wrth siarad â nhw.

Mae llawer o bobl wedi dweud wrthyf fod fy sgiliau trefnu a fy sgiliau pobl yn gymharol dda a’u bod nhw’n brin, felly nhw yw'r mathau o nodweddion y gallaf eu cyfrannu at y senedd. Yn gyffredinol, rwy'n credu y byddwn i'n aelod da o'r tîm oherwydd fy mod i’n hyderus y gall pobl fod yn ffyddiog fy mod i’n gwneud hyn am yr hyn rwy'n credu sy’n iawn ac nid i mi fy hun.


Pleidleisia i mi!

Os wyt ti wedi cofrestru i bleidleisio, dylet fod â dy god pleidleisiwr unigryw yn barod.
Wyt ti’n dal heb gofrestru i bleidleisio? Dim problem, galli di wneud hynny yma.