Frankie Jones

_0002_33FrankieJones.png

Yn sefyll dros:

Merthyr Tudful a Rhymni

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Materion LGBTQ +

  • Oedran pleidleisio yn y DU

  • Iechyd meddwl pobl ifanc

Datganiad yr ymgeisydd:

Rwy'n credu y dylwn i fod yn aelod o Senedd Ieuenctid Cymru oherwydd fy mod i’n credu bod ofn ar bobl ifanc i siarad yn aml neu fod ofn arnyn nhw na fyddan nhw’n cael eu clywed. Rwyf am fod yn llais i bobl ifanc fy ardal leol. Yn fy mywyd rwyf i wedi cael problemau bwlio a chamwahaniaethu oherwydd fy hunaniaeth rywiol a rhywioldeb. Oherwydd hyn fe wnes i sylweddoli bod llawer o bobl ifanc yn cael problemau tebyg gartref ac yn yr ysgol. Gall hyn arwain at drafferthion iechyd meddwl ac ymddiried yn y bobl o'u hamgylch.

Rwy'n dymuno helpu pobl ifanc fy ardal a'r ardal gyfagos i sylweddoli bod pobl sy'n poeni amdanyn nhw ac a fydd yn eu helpu gyda’u hanawsterau. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf rwyf i wedi helpu fy nghlwb ieuenctid lleol i drefnu codwyr arian a darparu cefnogaeth i eraill. Roeddwn i'n gynrychiolydd ysgol ac yn helpu i benderfynu sut i wneud yr ysgol yn lle gwell. Ar y cyfan, rwy'n dymuno helpu mewn unrhyw ffordd bosibl a dangos cefnogaeth i'r sawl o fy nghwmpas.


Pleidleisia i mi!

Os wyt ti wedi cofrestru i bleidleisio, dylet fod â dy god pleidleisiwr unigryw yn barod.
Wyt ti’n dal heb gofrestru i bleidleisio? Dim problem, galli di wneud hynny yma.