Charitha Garadannagari

_0047_21CharithaGaradannagari.png

Yn sefyll dros:

Castell-nedd

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Gostwng oedran pleidleisio

  • Annog Teithiau Llesol

  • Codi ymwybyddiaeth o'r amgylchedd

Datganiad yr ymgeisydd:

Charitha Garadannagari ydw i. Rwy'n 13 oed. Rwy'n benderfynol o wneud gwahaniaeth i'r holl bobl ifanc yng Nghymru fel Aelod o Senedd Ieuenctid Cymru. Rwyf eisoes yn aelod o gyngor ieuenctid Castell-nedd Port Talbot sy’n sicrhau llais i bobl ifanc yn y gymuned. Rwyf hefyd wedi bod yn rhan o Reclaim sy'n cysylltu arweinyddiaeth ieuenctid fel sefydliad newid cymdeithasol sy'n cefnogi pobl ifanc dosbarth gweithiol i wneud gwahaniaeth. Rwy'n teimlo y byddai fy sgiliau, a ddatblygwyd drwy'r gweithgareddau hyn, yn addas i fod yn Aelod o Senedd Ieuenctid Cymru.

Ar hyn o bryd rwy'n rhan o Dîm Arwain Disgyblion fy ysgol, sef casgliad o ddisgyblion sy'n cynrychioli'r ysgol gan sicrhau bod lleisiau’r disgyblion yn cael eu clywed. Rwyf am fod yn rhan o Senedd Ieuenctid Cymru gan fy mod yn angerddol ynglŷn â llunio'r dyfodol i bobl ifanc. Rwy'n sylweddoli pwysigrwydd dangos esiampl dda ac rwyf am i’r newidiadau cadarnhaol ddylanwadu ar eraill. Rwy'n siaradwr hyderus ac yn frwdfrydig ynglŷn ag ymgynghori, dadlau a rhannu fy syniadau.

Os byddaf i’n llwyddiannus, byddaf yn edrych ymlaen at wneud gwahaniaeth i bobl ifanc Cymru trwy ymgynghori trwy gyfryngau digidol a rhoi llwyfan iddynt i glywed eu lleisiau.


Pleidleisia i mi!

Os wyt ti wedi cofrestru i bleidleisio, dylet fod â dy god pleidleisiwr unigryw yn barod.
Wyt ti’n dal heb gofrestru i bleidleisio? Dim problem, galli di wneud hynny yma.