Helen Low

_0007_31HelenLow.png

Yn sefyll dros:

Canol Caerdydd

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Pleidleisio yn 16 oed

  • Cymorth iechyd meddwl mewn ysgolion

  • Llai o becynnu plastig

Datganiad yr ymgeisydd:

Byddwn wrth fy modd yn cael bod yn aelod o Senedd Ieuenctid Cymru i ganiatáu i leisiau cenedlaethau’r dyfodol yng Nghymru gael eu clywed. Rwy’n angerddol am ymladd dros yr hyn yr ydych chi'n credu ynddo ac ymdrechu i newid ein cymunedau. Rwy'n cynnig sefydlu grŵp Facebook i chi allu rhannu eich syniadau yn hawdd a chael eich clywed. Byddwn i hefyd yn dosbarthu cyfeiriad e-bost i allu cysylltu â mi yn uniongyrchol.

Dylech chi bleidleisio drosof i gan fy mod i’n siaradwr hyderus ac yn wrandäwr da. Rwy'n sefyll dros yr hyn yr wyf yn credu ynddo, ond rwyf bob amser yn barod i dderbyn cyngor a dysgu gan eraill. Rwy’n ddiwyd, yn gydwybodol ac yn gweithio’n galed a byddaf yn ymdrechu i wneud popeth y gallaf ei wneud i sicrhau eich bod yn cael eich clywed.

Mae gen i brofiad o weithio yn rhan o dîm gan fy mod ar hyn o bryd yn aelod o'r Panel Grantiau dan Arweiniad Pobl Ifanc, lle rydym ni'n dyrannu £4000 o arian y llywodraeth er budd pobl ifanc a gwirfoddolwyr yng Nghymru. Rwy'n dysgu llawer o sgiliau gwerthfawr gan gynnwys gweithio'n gyd-ddibynnol a gwneud penderfyniadau effeithiol. I grynhoi, byddai’n anrhydedd i mi gael y fraint o gynrychioli'r bobl ifanc anhygoel yn ein hardal a gobeithio y byddwn yn cydweithio i greu Cymru well.


Pleidleisia i mi!

Os wyt ti wedi cofrestru i bleidleisio, dylet fod â dy god pleidleisiwr unigryw yn barod.
Wyt ti’n dal heb gofrestru i bleidleisio? Dim problem, galli di wneud hynny yma.