Daniel Benjamin Ames

_0030_26DanielBenjaminAmes.png

Yn sefyll dros:

Cwm Cynon

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Mwy o gyfleusterau hamdden am ddim i bobl ifanc

  • Cludiant bws am ddim i bobl o dan 16 oed

  • Lleihau troseddu

Datganiad yr ymgeisydd:

Hoffwn i fod yn aelod o senedd ieuenctid Cymru oherwydd fy mod i am gynrychioli llais pobl fy nghymuned ac oherwydd fy nghysylltiadau â phobl ifanc o leoedd fel eglwys Sant Lleurwg ac Ysgol Uwchradd Ioan Fedyddiwr. Gallaf gyfleu’r rhan fwyaf o safbwyntiau nid dim ond fy ffrindiau ond pobl eraill hefyd. Rwy’n credu y dylech chi bleidleisio drosof i oherwydd fy mod i eisiau cydraddoldeb ym mhob agwedd ar fywyd nid yn unig yn yr ysgol ond yn y gymuned gyfan.

Os byddwch chi'n pleidleisio drosof i, byddaf i’n ceisio cyflwyno mwy o bethau hwyl i bobl ifanc ac efallai ychydig o barciau a lliwiau llachar mewn mannau sy'n edrych yn dywyll a digalon. Rwy'n gobeithio y byddaf yn gallu cyflawni popeth sydd ei angen ar rywun ac rwy’n dymuno lleihau nifer y bobl ddigartref. Y tro nesaf y byddwch chi mewn dinas fawr a'ch bod yn gweld dyn, gwraig neu blentyn digartref, prynwch fwyd iddo neu iddi, rwy'n siŵr y bydd yn diolch i chi am wneud.

Soniais yn flaenorol fy eglwys Sant Lleurwg, fi sy’n gwneud y dechnoleg yno (system sain a chyfrifiadur) weithiau rwy’n ei gwneud yn system aml-dasg. Diolch am ddarllen fy natganiad i Senedd Ieuenctid Cymru.


Pleidleisia i mi!

Os wyt ti wedi cofrestru i bleidleisio, dylet fod â dy god pleidleisiwr unigryw yn barod.
Wyt ti’n dal heb gofrestru i bleidleisio? Dim problem, galli di wneud hynny yma.