Bradley Williams

_0079_07-Bradley-Williams.png

Yn sefyll dros:

Alun a Glannau Dyfrdwy

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Cyfleoedd i bobl ifanc

  • Pobl ifanc a chyffuriau

  • Newid bywydau pobl ifanc 

Datganiad yr ymgeisydd:

Rwy'n credu y byddwn i'n aelod da o’r senedd ieuenctid oherwydd bod gen i gysylltiad cryf â’r gymuned yn fy ardal i ac yn gweithio ac yn gwirfoddoli'n rheolaidd gyda phobl ifanc gan feithrin perthynas â theuluoedd lleol a'r awdurdodau lleol a'r materion yn fy ardal i. Rwy’n credu y dylai rhywun bleidleisio drosof i oherwydd fy mod i’n unigolyn gofalgar sy'n gweithio'n galed ac sy'n dymuno gwneud gwahaniaeth a chynrychioli’r bobl ifanc sy’n dymuno gweld newid a chael cyfle i gyflawni newidiadau.

Rwyf wedi gwirfoddoli gyda nifer o elusennau a all gefnogi pobl ifanc ac mae gen i gysylltiad da â phobl ifanc drwy wirfoddoli mewn ysgolion i gyflawni newid.


Pleidleisia i mi!

Os wyt ti wedi cofrestru i bleidleisio, dylet fod â dy god pleidleisiwr unigryw yn barod.
Wyt ti’n dal heb gofrestru i bleidleisio? Dim problem, galli di wneud hynny yma.