Mano Kanagaraj

Image for no-photo candidiates.png

Yn sefyll dros:

Mynwy

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Iechyd Meddwl.

  • Iechyd Corfforol.

  • Yr Amgylchedd.

Datganiad yr ymgeisydd:

Helo fy enw i yw Mano a dyma pam rwy'n credu y dylech chi bleidleisio drosof i:


1. Byddaf yn sicrhau bod eich llais yn cael ei glywed
2. Rwyf am weithio ar bob agwedd ar fywyd
3. Byddaf yn sicrhau fy mod i'n gweithio mor galed ag y gallaf i helpu'r cyhoedd


Pleidleisia i mi!

Os wyt ti wedi cofrestru i bleidleisio, dylet fod â dy god pleidleisiwr unigryw yn barod.
Wyt ti’n dal heb gofrestru i bleidleisio? Dim problem, galli di wneud hynny yma.