Tamzin Watkinson

_0081_06TazminWatkinson.png

Yn sefyll dros:

Delyn

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Helpu Gofalwyr Ifanc.

  • Y Gymraeg.

  • Iechyd a gofal cymdeithasol.

Datganiad yr ymgeisydd:

Ar hyn o bryd rwyf yn yr ysgol uwchradd ym Maes Garmon, sef yr unig ysgol uwchradd Gymraeg yn Sir y Fflint. Un o'r pethau rwyf yn teimlo'n angerddol yn ei gylch yw’r Gymraeg, rwy’n awyddus i fwy o blant fwynhau'r iaith a dymuno’i siarad. Y prif reswm rwy’n dymuno bod yn rhan o senedd ieuenctid Cymru yw fy mod i'n ofalwr ifanc, rwy'n gwybod sut mae’n teimlo i’ch llais beidio â chael ei glywed, ac rwy’n dymuno defnyddio hynny i sicrhau y caiff lleisiau plant Cymru eu clywed, a hynny o bob cefndir gwahanol. Rwy'n credu y dylai rhywun bleidleisio drosof i oherwydd fy mod i’n gwybod sut mae’n teimlo i’ch llais beidio â chael ei glywed ac rwy'n hynod o angerddol dros hyn a byddaf yn gwneud fy ngorau glas i wella ein dyfodol oherwydd ar ddiwedd y dydd plant Cymru yw’r dyfodol. Mae gen i lawer o sgiliau defnyddiol ar gyfer y rôl hon. Rwy'n hyderus, yn gweithio'n galed, mae gen i sgiliau gwrando da, ac rwy’n wirioneddol awyddus i helpu pobl, a dyma'r rheswm dros eisiau bod yn llefarydd ar ran plant Cymru. Rwyf am i fwy o blant gyffroi am y dyfodol a mwynhau gwleidyddiaeth.


Pleidleisia i mi!

Os wyt ti wedi cofrestru i bleidleisio, dylet fod â dy god pleidleisiwr unigryw yn barod.
Wyt ti’n dal heb gofrestru i bleidleisio? Dim problem, galli di wneud hynny yma.