Narisse Clarke

_0074_08NarisseClarke.png

Yn sefyll dros:

Wrecsam

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Gwell system addysg yn gyffredinol.

  • Gwella gofal iechyd yn gyffredinol.

  • Cydraddoldeb ac amrywiaeth.

Datganiad yr ymgeisydd:

Hoffwn fod yn rhan o Senedd Ieuenctid Cymru oherwydd rwyf i wedi bod yn awyddus i allu helpu pobl mewn unrhyw ffordd bosibl erioed a chaniatáu i'n gwlad ffynnu. Os caf i fy newis, byddaf yn ei gwneud hi'n eithaf hawdd i bob person ifanc yn fy ardal i gysylltu â mi trwy’r cyfryngau cymdeithasol yn bennaf gan eu bod yn boblogaidd iawn a bydd y rhan fwyaf o bobl yn eu defnyddio. Rwy'n ystyried barn a syniadau pawb o ran sut a beth all wella Cymru yn eu tyb nhw. Yn fy marn i mae’n hanfodol ystyried syniadau a barn pawb yn drylwyr oherwydd dylai'r cyhoedd allu helpu'r wlad. Rwy'n addo bod yn aelod gonest a theg iawn sy'n hawdd uniaethu â hi, a byddaf i bob amser yn ystyried syniadau pawb. Rwy'n dechrau fy nghyrsiau safon uwch, rwy’n berson hyderus iawn sydd hefyd yn oddefgar. Fel myfyriwr, rwyf i wedi datblygu nifer o sgiliau amrywiol a fydd yn fy ngalluogi i frwydro dros y syniadau sy’n bwysig i fy ardal i. Efallai nad fi yw'r ymgeisydd mwyaf medrus ond byddwn yn brwydro dros yr hyn sydd orau i'r sir.


Pleidleisia i mi!

Os wyt ti wedi cofrestru i bleidleisio, dylet fod â dy god pleidleisiwr unigryw yn barod.
Wyt ti’n dal heb gofrestru i bleidleisio? Dim problem, galli di wneud hynny yma.