Emily Seren McGregor

Image for no-photo candidiates.png

Yn sefyll dros:

Aberconwy

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Iechyd Meddwl yng Nghymru.

  • Cyfleoedd i Bobl Ifanc.

  • Cyfleusterau Chwaraeon.

Datganiad yr ymgeisydd:

Rwyf eisiau ymuno â Senedd Ieuenctid Cymru i gynrychioli lleisiau pobl ifanc yn fy ardal i ac yng Nghymru. Rwy'n gobeithio ymgysylltu â phobl trwy ddefnyddio llwyfannau cyfryngau cymdeithasol a thrwy ymweld ag ysgolion i roi llais iddyn nhw a chynnig dewis ynglŷn â'u hardal a beth sy'n bwysig iddyn nhw.

Hoffwn i bobl bleidleisio drosof i fel eu cynrychiolydd oherwydd bod gen i brofiad blaenorol yn y maes hwn a bod gennyf lawer o sgiliau a fyddai'n fy helpu i sicrhau bod lleisiau pobl ifanc Cymru yn cael eu clywed. Ar hyn o bryd rwy'n arwain fy senedd myfyrwyr yn yr ysgol, gan sicrhau bod dros 1,500 o bobl yn cael dweud eu dweud. Rwyf hefyd wedi cyflawni sawl swyddogaeth arall yn y gorffennol pryd y bûm yn mynd i’r afael â materion cyfredol nid yn unig yn fy ysgol i ond mewn ysgolion eraill yn fy ardal.

Credaf mai'r sgiliau pwysicaf sy'n ofynnol ar gyfer y swydd yw cyfathrebu, arweinyddiaeth a gwaith tîm; sgiliau yr wyf wedi eu datblygu drwy'r senedd myfyrwyr ac yn y clybiau chwaraeon yr ydw i'n gwirfoddoli ynddynt. Rwy'n edrych am her neu brosiect newydd imi ymwneud ag ef ac rwy’n awyddus i gymryd rhan mewn prosiectau ac ymgyrchoedd pobl eraill.


Pleidleisia i mi!

Os wyt ti wedi cofrestru i bleidleisio, dylet fod â dy god pleidleisiwr unigryw yn barod.
Wyt ti’n dal heb gofrestru i bleidleisio? Dim problem, galli di wneud hynny yma.