Beth Rhodes

_0087_05BethRhodes.png

Yn sefyll dros:

Dyffryn Clwyd

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Lleihau poteli plastig yng Nghymru.

  • Parcio am ddim mewn ardaloedd trefol.

  • Loceri ar gyfer pob Ysgol Uwchradd.

Datganiad yr ymgeisydd:

Helo, fy enw i yw Beth Rhodes ac rwy’n byw yn Nyffryn Clwyd, ac ym mlwyddyn 8 yn yr Ysgol Uwchradd.

Rwy'n credu y byddwn i'n aelod da o Senedd Ieuenctid Cymru gan fod gen i ddiddordeb brwd mewn gwleidyddiaeth, a chredaf mai dyma sut y gellir cyflawni newid.

Yn ystod taith ysgol i'r Senedd trafodais dreth siwgr, ac fe sbardunodd hyn fy niddordeb mewn gwleidyddiaeth. Mae'n bwysig i Bobl Ifanc yng Nghymru gael llais yn y Senedd. Y tri pheth sy'n bwysig i mi yw:

1. Lleihau'r nifer o boteli plastig: Ar ymweliad â'r Almaen, gwelais fod ganddynt gyfleusterau mewn archfarchnadoedd lle gellir dychwelyd poteli plastig a chael ad-daliad. Pe byddem ni yn cyflwyno hyn yng Nghymru, byddem yn fwy ecogyfeillgar.

2. Parcio am ddim mewn ardaloedd trefol: Mewn ardaloedd mewn cyni, rwy'n credu y byddai hyn yn helpu pobl i ddychwelyd a gwario arian mewn busnesau lleol.

3. Cypyrddau clo i bob plentyn Ysgol Uwchradd: Mae ymchwil yn awgrymu y ceir nifer cynyddol o broblemau cefn ymhlith Pobl Ifanc a achosir gan becynnau cefn trwm. Pe byddem ni'n cyflwyno cypyrddau clo yn yr ysgolion uwchradd, byddai hyn yn helpu i wella iechyd pawb.

Byddaf yn sicrhau bod eich hawliau a'ch diddordebau yn cael eu trafod a'u hystyried yn Senedd Ieuenctid Cymru.


Pleidleisia i mi!

Os wyt ti wedi cofrestru i bleidleisio, dylet fod â dy god pleidleisiwr unigryw yn barod.
Wyt ti’n dal heb gofrestru i bleidleisio? Dim problem, galli di wneud hynny yma.