Rhys Evans

Image for no-photo candidiates.png

Yn sefyll dros:

Aberafan

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Sut yr ydym yn trin ein hamgylchedd.

  • Ein cronfeydd ysgol.

  • Iechyd yr henoed neu’r digartref.

Datganiad yr ymgeisydd:

Dylech chi bleidleisio drosof i oherwydd fy mod wedi credu ers tro bod pobl ifanc ein gwlad wedi eu camddeall ac yn cael eu beirniadu ac felly mae ein system addysg yn cael ei hanwybyddu er bod cymaint o feddyliau craff yn y wlad hon a chredaf y gallaf wella hynny.

Rwy'n gryf, yn angerddol ac yn frwdfrydig, ond rwy’n credu, os bydd ein haddysg yn llwyddo, y byddwn ni i gyd yn gryf a gallaf hefyd helpu gyda hynny oherwydd fy mod i’n fwy nag abl i siarad â'r genhedlaeth iau hefyd ac yn tynnu ar brofiad personol wrth ymwneud â phobl ag anableddau meddyliol ac anhwylderau meddyliol gan fod gen i frawd sy'n awtistig a chwaer sy'n fyddar ac rwyf hefyd yn credu y bydd gan ein hamgylchedd gysylltiad cryf â meddyliau iau, a chredaf hefyd fod ein system gofal iechyd yn ddiffygiol a’n bod yn anwybyddu'r rhai sydd mewn angen.

Felly dywedaf eto y dylech bleidleisio drosof i er mwyn cael system addysg well, i glywed mwy o leisiau ynghylch Brexit a dyfodol gwell. Rwy'n credu mewn dyfodol sydd nid yn unig yn dda ond yn rhagorol. Gallaf hefyd gyfathrebu â phobl sy'n siarad Cymraeg. Ar gyfer dyfodol gwell.


Pleidleisia i mi!

Os wyt ti wedi cofrestru i bleidleisio, dylet fod â dy god pleidleisiwr unigryw yn barod.
Wyt ti’n dal heb gofrestru i bleidleisio? Dim problem, galli di wneud hynny yma.