Scarlett Reid-Gordon

_0026_27ScarlettReid-Gordon.png

Yn sefyll dros:

Pontypridd

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Hiliaeth, Gwahaniaethu ar sail Crefydd a Bwlio.

  • Brexit yn Effeithio ar Ddyfodol Plant Cymru.

  • Hawliau Plant yng Nghymru.

Datganiad yr ymgeisydd:

Fy swydd ddelfrydol fyddai bod yn gyfreithiwr, a bydd Senedd Ieuenctid Cymru yn fy helpu i gyflawni hynny. Wrth ymgynghori â phobl ifanc i sicrhau bod eu lleisiau'n cael eu clywed, byddaf yn dosbarthu e-bost busnes. Rwy'n credu y byddwn i'n aelod gwych o Senedd Ieuenctid Cymru oherwydd bod gen i sgiliau arwain cadarnhaol ac rwy'n effeithiol iawn yn fy ngwaith. Dydw i ddim yn derbyn unrhyw ddiffyg ymateb a gallaf ysbrydoli, perswadio ac ysgogi eraill. Gan fy mod yn hynod o dda ym myd technoleg, rwy’n fodlon iawn ar fy sgiliau ymchwil a’r modd y gallaf ddefnyddio’r cyfryngau cymdeithasol yn effeithiol. Rwy'n credu fy mod i’n hyderus iawn, mae gen i syniadau da a gallaf dderbyn beirniadaeth adeiladol. Dylai pobl bleidleisio drosof gan fy mod yn parchu barn a daliadau pawb. Mae gen i sgiliau dadlau ardderchog hefyd, ac mae gonestrwydd yn un o fy rhinweddau. Rwy'n siarad Cymraeg yn rhugl, ac felly gallaf ddeall pawb yn gyfartal. Os caf fy enwebu byddaf yn gosod baneri yn fy etholaeth ac yn dosbarthu taflenni i annog pobl i leisio barn a hysbysu pawb am eu problemau. Byddaf yn caniatáu siarad cyhoeddus a phrotestiadau.


Pleidleisia i mi!

Os wyt ti wedi cofrestru i bleidleisio, dylet fod â dy god pleidleisiwr unigryw yn barod.
Wyt ti’n dal heb gofrestru i bleidleisio? Dim problem, galli di wneud hynny yma.