Tomos Wyn Owen

_0094_02TomosWynOwen.png

Yn sefyll dros:

Arfon

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Mynediad at Addysg Gerddorol.

  • Y Gwasanaeth Iechyd Meddwl yng Nghymru.

  • Gwybodaeth am Ddewisiadau ar ôl Safon Uwch (e.e. SEREN).

Datganiad yr ymgeisydd:

Rwy'n ymgeisio am le yn Senedd Ieuenctid Cymru oherwydd fy mod i’n credu y dylid trafod y materion sy’n allweddol i mi ar lefel genedlaethol. Oherwydd fy mod i wedi cael profiad uniongyrchol yn ymwneud â fy materion allweddol i, mae gen i syniad o'r hyn sydd angen ei wneud i wella gwasanaethau a chynlluniau.

Byddaf yn gwrando ar bobl ifanc yn yr ardal drwy arwain sgyrsiau ar wahanol bynciau, gyda sesiwn cwestiwn ac ateb i ddilyn a fydd yn amlygu eich teimladau. Yna byddaf yn cyflwyno'r pryderon hyn mewn trafodaethau seneddol.

Rwy'n credu fy mod i’n deilwng o'ch pleidlais, nid yn unig oherwydd fy mod i’n gallu mynegi fy marn fy hun, ond oherwydd fy mod yn gallu mynegi daliadau eraill hefyd. O safbwynt democratiaeth, mae'n bwysig deall barn pobl eraill, er mwyn dod o hyd i dir cyffredin. Credaf y gallaf wneud hyn, a llwyddo i ddod o hyd i atebion i broblemau a fydd er lles Cymru.

Rwy'n gwirfoddoli fel cyfarwyddwr corawl yn fy hen ysgol gynradd, gan na chefais addysg gerddorol am ddim tra’r oeddwn i yno. Yn sgil hyn, mae fy sgiliau siarad cyhoeddus a sgiliau arwain wedi gwella'n sylweddol, ac rwyf wedi gweld y plant yn ffynnu o dan fy nylanwad.


Pleidleisia i mi!

Os wyt ti wedi cofrestru i bleidleisio, dylet fod â dy god pleidleisiwr unigryw yn barod.
Wyt ti’n dal heb gofrestru i bleidleisio? Dim problem, galli di wneud hynny yma.