Ameera Hussain

_0014_30AmeeraHussain.png

Yn sefyll dros:

Gogledd Caerdydd

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Iechyd Meddwl.

  • Argyfwng Addysg.

  • Amrywiaeth Ddiwylliannol.

Datganiad yr ymgeisydd:

Rwyf eisiau bod yn aelod o Senedd Ieuenctid Cymru oherwydd fy mod yn credu y gallaf wneud gwahaniaeth nid yn unig yn fy nghymuned a’r ardal leol ond ledled Caerdydd. Mae’n hawdd siarad â mi ac rwy’n wrandäwr da. Petai gan rywun broblem, byddwn yn mynd atynt â meddwl agored ac yn lleisio’u problem ar eu rhan. Bob wythnos, byddwn yn siarad â'r bobl ifanc i greu cyfeillgarwch arbennig er mwyn iddynt allu siarad am unrhyw broblemau megis materion mwy sensitif, materion economaidd, materion addysgol ac emosiynol.

Dylai pobl bleidleisio drosof i oherwydd byddaf yn gwneud gwahaniaeth fel aelod o Senedd Ieuenctid Cymru a byddai Caerdydd yn gweld newidiadau cadarnhaol o ganlyniad i hynny. Mae gen i lawer o brofiad, er enghraifft bûm mewn cynhadledd yn fy ysgol gynradd, Ysgol Allensbank, pryd y siaradais am fy ngwaith yn Allensbank yn ymdrin â materion sensitif. Rwy'n ddibynadwy, yn garedig a synhwyrol. Ni fyddwn yn eich siomi ac fe fyddwn yn newid barn pobl er gwell, ac yn eu helpu hwy i newid, addasu ac ail-werthuso eu dewisiadau a'u penderfyniadau. Diolch!!!
- Ameera Hussain


Pleidleisia i mi!

Os wyt ti wedi cofrestru i bleidleisio, dylet fod â dy god pleidleisiwr unigryw yn barod.
Wyt ti’n dal heb gofrestru i bleidleisio? Dim problem, galli di wneud hynny yma.