Darcy

_0078_08Darcy.png

Yn sefyll dros:

Wrecsam

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Lleihau Trais a Cham-drin.

  • Atal Cynhesu Byd-eang.

  • Rhowch lais i ni.

Datganiad yr ymgeisydd:

Rwy'n credu y byddaf yn aelod da o Senedd Ieuenctid Cymru oherwydd fy mod yn gweithio’n dda mewn tîm, yn gallu siarad Cymraeg a Saesneg ac wedi cael fy ethol yn flynyddol i fod yn rhan o gyngor yr ysgol. Ond yn bwysicach na hynny, rwy'n credu y dylai pob plentyn gael llais ac os pleidleisiwch drosof i, ac os caf le yn Senedd Ieuenctid Cymru, yna byddaf yn gwneud pawb yn fy ardal i yn hapus!


Pleidleisia i mi!

Os wyt ti wedi cofrestru i bleidleisio, dylet fod â dy god pleidleisiwr unigryw yn barod.
Wyt ti’n dal heb gofrestru i bleidleisio? Dim problem, galli di wneud hynny yma.