Lucy James

_0105_Lucy-James.png

Yn sefyll dros:

Gorllewin Casnewydd

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Gwasanaethau iechyd meddwl, gwasanaethau iechyd.

  • Datblygiad economaidd.

  • Yr Amgylchedd

Datganiad yr ymgeisydd:

O oed cynnar, rwyf wedi bod yn ddilynwr brwd o wleidyddiaeth, mewn gwirionedd, pan oeddwn i ddim ond yn 7 oed ysgrifennais at y Senedd yn awgrymu y dylai pob plentyn gael prydau ysgol am ddim. Rwy'n caru fy ngwlad ac rwy'n falch o fod yn Gymraes. Rwy’n awyddus i bobl ifanc Cymru gael llais gan mai ni yw'r dyfodol. Credaf fod cyfathrebu'n hanfodol ond oherwydd bod cymaint o bobl iau yn cyfathrebu trwy gyfryngau cymdeithasol, bydd hyn yn chwarae rhan bwysig wrth imi ymgynghori ag eraill.

Yn ystod fy mywyd rwyf wedi ymdrin â gwahanol broblemau; rhai personol neu rai sy’n ymwneud â theulu a ffrindiau, ac rwyf wedi datblygu sgiliau bywyd sydd wedi fy helpu i fod yn wrandäwr da gyda chydymdeimlad, a gwneud imi sefyll yn gadarn dros yr hyn sy’n iawn hefyd. Mae gonestrwydd ac uniondeb yn chwarae rhan fawr yn fy hunangred i. Mae pleidlais drosof i yn bleidlais dros onestrwydd a thryloywder. Os ydych chi, fel finnau, eisiau dyfodol sy'n ein gweld ni yn arwain y ffordd ymlaen, gydag ieuenctid Cymru ar flaen y gad, bydd Lucy James yn helpu i sicrhau hynny.


Pleidleisia i mi!

Os wyt ti wedi cofrestru i bleidleisio, dylet fod â dy god pleidleisiwr unigryw yn barod.
Wyt ti’n dal heb gofrestru i bleidleisio? Dim problem, galli di wneud hynny yma.