carys thomas


Image for no-photo candidiates.png

YN CYNRYCHIOLI:

Aelod a Etholwyd gan Bartner

FY MHRIF YSTYRIAETHAU:

  • Sicrhau bod pobl ifanc yn gwireddu eu hawliau

  • Gwella gwasanaethau a chanlyniadau i bobl ifanc ledled Cymru sydd â phrofiad o ofalu

  • Problemau emosiynol ac iechyd meddwl

PROFFIL AELOD:

Fy enw i yw Carys Thomas, rwy'n 15 mlwydd oed, ac rwy'n byw yng Nghaerdydd. Rwy'n falch iawn o fod wedi cael fy newis gan bobl ifanc o'r Gwasanaeth Eiriolaeth Ieuenctid Cenedlaethol (NYAS) i fod yn aelod o Senedd Ieuenctid Cymru.

Rwy'n edrych ymlaen yn fawr at weithio gyda phobl ifanc eraill ar y materion pwysig sy'n effeithio ar bobl ifanc yng Nghymru; rwy'n teimlo'n arbennig o angerddol ynglŷn â sicrhau bod pobl ifanc yn gallu gwireddu eu hawliau, ac i wella gwasanaethau a chanlyniadau i bobl ifanc ledled Cymru sydd â phrofiad o ofalu, ac i'r rhai sydd wedi profi problemau emosiynol ac iechyd meddwl.

Rwy'n edrych ymlaen at wrando ar safbwyntiau ehangach pobl ifanc a'u cynrychioli yn Senedd Ieuenctid Cymru.