Casey-Jane Bishop


_0032_26-Casey-Jane-Bishop.png

YN CYNRYCHIOLI:

Aelod a Etholwyd gan Bartner

FY MHRIF YSTYRIAETHAU:

  • Iechyd meddwl

  • Pobl ifanc LGBT

  • Gwrth-fwlio

PROFFIL AELOD:

Rwyf am fod yn aelod or senedd ieuenctid gan fy mod in teimlo'n gryf iawn am y materion rwyf i wedi ysgrifennu amdanyn nhw uchod ac rwyn dwlu ar le rwy'n byw ac os gallaf helpu fy nghymuned mewn unrhyw ffordd byddaf yn gwneud hynny.

Pe bawn i'n cael fy newis i fod yn rhan o'r senedd ieuenctid, byddwn in casglu safbwyntiau pawb ar unrhyw beth rwyn ei drafod.

Byddaf in cynnal arolygon ar-lein, ac yn ymweld ag ysgolion i gynnal arolygon ⒲ rhai sydd am gael llais, a byddwn i hefyd yn trefnu cyfarfodydd i drafod gwahanol bethau, byddwn i'n gweithio'n galed iawn i roi llais i bawb drwyr cyfrwng a gefais i gan fy mod in gwybod sut mae'n teimlo heb fod ag un.

Rwy'n wrand䷲ da, rwy'n hynod o angerddol am yr hyn rwy'n ei wneud, rwyf hefyd yn llysgennad Ieuenctid ar gyfer Bullieout. Dylai pobl bleidleisio drosof i gan fy mod i'n gweithio'n galed iawn ac ni fyddaf yn ildio heb frwydro.

Rwyn ystyriol iawn ac os byddaf in anghywir, byddaf yn dweud fy mod in anghywir, ond os wyf i'n gwybod fy mod yn iawn byddaf yn mynegi hynnyn glir.