gRETA eVANS


Portrait-2.png

YN CYNRYCHIOLI:

Aelod a Etholwyd gan Bartner

FY MHRIF YSTYRIAETHAU:

  • Yr iaith Gymraeg

  • Iechyd Meddwl pobl ifanc

  • Yr amgylchedd

PROFFIL AELOD:

Fy enw i yw Greta Evans, dwi‘n bymtheg oed, ac yn byw yng ngorllewin Caerdydd. Ar y foment, dwi ym mlwyddyn 11 yn Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr, ac yn astudio Almaeneg, Ffrangeg, a Daearyddiaeth fel pynciau TGAU.

Mae gen i ddiddordeb mawr mewn gwleidyddiaeth, a dwi‘n mwynhau canu‘r delyn a chwarae tennis yn fy amser rhydd.

Dwi’n credu fod llais pobl ifanc mewn materion gwleidyddol cenhedlaethol yn hollbwysig, felly bydd yn fraint gallu bod yn aelod o Senedd Ieuenctid Cymru, yn cynrychioli llais yr Urdd, yn ogystal â llais cenhedlaeth ifanc Cymru.