Abbie COoper


Abbie-Cooper.png

YN CYNRYCHIOLI:

Aelod a Etholwyd gan Bartner

FY MHRIF YSTYRIAETHAU:

  • Gofalwyr ifanc

  • Iechyd meddwl

  • Cymorth i fynd i'r afael â chamddefnyddio cyffuriau/alcohol

PROFFIL AELOD:

Rwyf am fod yn rhan o Senedd Ieuenctid Cymru oherwydd rwy'n credu ei bod yn bwysig iawn bod lleisiau pobl ifanc yn cael eu clywed. Ni, fel pobl ifanc, yw'r genhedlaeth sydd angen ei chlywed, ac mae'n bwysig bod pobl fel fi yn sicrhau bod gan bob un ohonom lais.

Rwy'n aelod o grŵp Gofalwyr Ifanc Torfaen, ac oherwydd hyn rwyf eisoes wedi cael cyfle i godi ymwybyddiaeth am ofalwyr ifanc ymhlith Aelodau Seneddol. Nid wyf yn ofni dweud fy nweud, ac rwy'n hapus i ymdrin ag unrhyw heriau sy'n codi. Fel aelod o Senedd Ieuenctid Cymru, byddwn yn sicrhau bod lleisiau pobl ifanc yn cael eu clywed.

Rwy'n benderfynol ac yn frwdfrydig i sicrhau bod Cymru yn lle gwell i bobl ifanc. Fel aelod o Senedd Ieuenctid Cymru, byddaf yn gwneud yn siŵr nad wyf yn gadel unrhyw un i lawr.