Levi Rees


Levi-rees.png

YN CYNRYCHIOLI:

Aelod a Etholwyd gan Bartner

FY MHRIF YSTYRIAETHAU:

  • Plant sy'n derbyn gofal gan awdurdod lleol yn cael mynegi eu barn.

  • Plant / Pobl ifanc yn gallu mynegi’u barn yn onest, a gwella gwasanaethau eiriolaeth.

  • Plant /Pobl Ifanc yn cael dweud eu dweud.

PROFFIL AELOD:

Dyma'r tri maes yr wyf wedi'u dewis oherwydd mae ganddynt neges bersonol nid yn unig i bobl ifanc ledled Cymru ond maent yn berthnasol i fi hefyd.

Fel rhywun sydd wedi derbyn gofal ac sydd wedi bod drwy'r system ofal, credaf fod yr addewidion hyn yn bwysig. Fel plentyn sydd wedi derbyn gofal gan awdurdod lleol, hoffwn rannu fy mhrofiadau.

Hefyd, hoffwn siarad ar ran pobl ifanc oherwydd nid ydym wedi cael cyfle i siarad a faterion o'r fath ar y lefel hon hyd yma.