Charley Oliver-Holland


Image for no-photo candidiates.png

Yn Cynrychioli:

Dwyrain Casnewydd

FY MHRIF YSTYRIAETHAU:

  • Cyflog uwch i bobl 16-18

  • Mwy o gefnogaeth yn yr ysgol ar gyfer lgbt

  • Gwastraff plastig a llygredd

PROFFIL AELOD:

Rydw i am fod yn aelod o senedd ieuenctid Cymru oherwydd rydw i’n ymroddedig ac yn benderfynol o gael effaith gadarnhaol ar fywydau pobl ifanc yn fy ardal i. Rydw i’n ystyriol ac yn dda am wrando, felly rydw i'n teimlo fel pe bawn i'n gallu sicrhau bod pobl ifanc yn fy ardal yn cael cyfle i greu newid. Byddwn i’n barod i ddefnyddio’r cyfryngau cymdeithasol a llwyfannau eraill i sicrhau fy mod i’n rhyngweithio gydag ystod o bobl ifanc.

Dwi’n garedig, yn ystyriol, yn hyderus ac yn angerddol ynglŷn â chael effaith ar fy ardal leol a helpu pobl ifanc i sicrhau eu bod yn cael dweud eu dweud am faterion sy'n eu heffeithio nhw a'u dyfodol. Rydw i'n hyderus bod gen i sgiliau gwrando da a rydw i’n dda wrth ddehongli ystod eang o farnau. Mae gen i brofiad ar gyngor fy ysgol ac yn rhan o'r fforwm ieuenctid lleol a rhanbarthol.

Rydw i'n credu y byddwn yn gwneud aelod da o senedd ieuenctid Cymru ac yn barod i roi amser ac ymdrech er mwyn helpu eraill ac yn bwysig i helpu i drafod materion sy'n wynebu pobl ifanc.