Aled Joseph


_0248_Aled-Joseph.png

Yn Cynrychioli:

Caerffili

FY MHRIF YSTYRIAETHAU:

  • Brexit ein dyfodol ac addysg

  • Sbwriel ac ailgylchu

  • Diogelwch beicio a llwybrau beicio

PROFFIL AELOD:

Helo fy enw i yw Aled Joseph a dwi’n 13 blwydd oed ac yn dod o Gaerffili. Rydw i’n mynychu Ysgol Gyfun Cwm Rhymni.

Dwi eisiau bod yn y senedd ieuenctid achos hyd at hyn dwi wedi bod ar gyngor yr ysgol am flynyddoedd a nawr dwi eisiau helpu cyfleu llais yr ieuenctid am bethau pwysigach a phethau i wneud ag ein dyfodol! Os dwi’n cael fy newis i’ch cynrychioli byddaf eisiau rhoi mwy o arian tuag at ddiogelwch beicio a chreu fwy o lwybrau beicio i ddiogeli blant wrth feicio i’r ysgol. Hefyd sbwriel! Mae sbwriel yn broblem fawr yn ein cymunedau a dwi’n credu dylwn ni newid ailgylchu i fod yn haws i bawb. Yn olaf, byddai eisiau sôn am Brexit. Achos yn y dyfodol bydd pobl ifanc fel ni eisiau cael swyddi neu fynd i goleg yn Ewrop a mi fydd effaith Brexit yn lleuhau ein dewisiadau.

Mae gen i brofiad o fynegi barn a siarad yn swyddogol âg oedolion wrth fod ar cyngor yr ysgol ac wrth fod yn aelod o Scouts.