lloyd mann


_0108_Lloyd-Mann.png

Yn Cynrychioli:

Mynwy

FY MHRIF YSTYRIAETHAU:

  • Mynd i'r afael ag iechyd meddwl

  • Newid yn y cwricwlwm

  • Cyfleoedd yn y dyfodol

PROFFIL AELOD:

Rydw i am fod yn rhan o Senedd Ieuenctid Cymru gan fod gen i ddiddordeb mawr mewn gwleidyddiaeth a gwaith mewnol Cymru a Phrydain. Rydw i wedi bod eisiau cael llwyfan ers peth amser i rannu pryderon fy ffrindiau, fy nghyfoedion a phryderon fy hun am ein haddysg a'r byd rydyn ni'n byw ynddo. Senedd Ieuenctid Cymru yw'r llwyfan hwnnw. Drwy gydol y flwyddyn ddiwethaf, rydw i wedi bod yn gyfranogwr mewn nifer o deithiau gyda thema wleidyddol gyda'm hysgol lle rydw i wedi mynegi fy marn fy hun mewn amgylchedd ffurfiol.

Rydw i'n credu y dylai pobl bleidleisio drosta i gan nad oes gen i ofn lleisio fy marn, rydw i'n wybodus iawn mewn materion cymdeithasol a gwleidyddol, ac rydw i'n fedrus iawn mewn dadl. Pan fyddwn i'n rhan o'r Senedd, mi fyddwn i'n dosbarthu cyfeiriad e-bost a chyfrif Instagram lle gallai etholwyr gysylltu â mi am broblemau a syniadau. Byddwn i'n dosbarthu'r manylion hynny drwy fy ysgol a'r cyngor lleol. Rydw i wir yn credu, pe bawn i'n aelod, y gallwn i greu newid a rhoi llais i bobl ifanc ym Mynwy a gweddill Cymru.