Maisy Evans


_0102_Maisy-Evans.png

Yn Cynrychioli:

Torfaen

FY MHRIF YSTYRIAETHAU:

  • Lleihau’r oed pleidleisio i 16

  • System Ariannu Gwell i Ysgolion

  • Iechyd a Lles Pobl Ifanc

PROFFIL AELOD:

Rwy’n berson ifanc hyderus, uchelgeisiol a brwdfrydig sy'n awyddus i ehangu fy ngorwelion.

Credaf yn gryf y byddai’r cyfle i fod yn aelod o Senedd Ieuenctid Cymru yn brofiad gwerthfawr tu hwnt.

Dyma gyfle unigryw i gwrdd â phobl newydd, dysgu sgiliau newydd a chynnig syniadau i wella ein gwlad.

Fel aelod o'r Senedd Ieuenctid, byddaf yn ymdrechu i ddylanwadu ar newidiadau arwyddocaol sy’n ymwneud â pholisïau Cymreig, a gwella bywydau pob person ifanc yng Nghymru trwy addasu’r oedran a gewch chi pleidleisio, ceisio gwella systemau ariannu ysgolion a chanolbwyntio ar eich iechyd ac eich lles chi.

Os ydych chi'n freintiedig neu'n ddifreintiedig, yn fachgen neu'n ferch, yn 11 neu 17, sy'n siarad y Gymraeg neu beidio, mae eich bywydau chi yn flaenoriaeth i mi ac ein gwlad.

Credaf nad ydych chi, oedolion ifanc, yn derbyn y cyfleoedd euraidd yr ydych yn eich haeddu - a hoffech chi gael eich clywed? Hoffech chi fwy o lais? A hoffech chi weld newid sylweddol o fewn eich cymuned? Byddai’n bleser cael eich cynrychioli chi yn Nhorfaen - Ni, fydd y newid sydd rhaid i’w weld yng Nghymru heddiw.

Diolch yn fawr,

Maisy Evans.