Betsan Roberts


Betsan Roberts.JPG

Yn Cynrychioli:

Gogledd Caerdydd

FY MHRIF YSTYRIAETHAU:

  • Addysg  am y gymuned LGBTQ+

  • Gostwng yr oed pledleisio

  • Diogelwch beics ar y ffyrdd

PROFFIL AELOD:

Rwy'n sefyll gan mod i'n credu bod hi'n bwysig bod ganddom ni fel pobl ifanc lais, buaswn yn fodlon dweud fy nweud ac codi llais dros rheini sydd falle rhy swil i neud dros ei hunain. Rwyn berson sy'n gwenu yn aml ac felly hoffwn feddwl bod hynny yn gwneud fi'n hawdd i siarad iddi.

Rwyn hapus i siarad o flaen pobl ac dal fy nhir os oes angen. Petawn yn cael fy ethol buaswn yn sefyll fyny drost pobl ifanc yr ardal i sicrhau y dyfodol gorau i ni fel plant.

I wneud yn siwr eich bod yn cael ei cynrychioli mewn ffordd teg mi fyswn yn gosod ffyrf dros cyfryngau cymdeithasol penodol ar gyfer y rol fel bod pawb yn gallu cael ei dweud ac mi fyddwn yn ceisio cyflawni yr hyn i'r gorau o fy ngallu.

Byddai pleidlais i mi yn bleidlais dros bawb, yn ffordd o gael ein lleisiau wedi ei glywed yn ffordd o gael tegwch i ni fel pobl ifanc Cymru.