Manon Clarke


_0016_29-Manon-Clarke.png

Yn Cynrychioli:

Gorllewin Caerdydd

FY MHRIF YSTYRIAETHAU:

  • Sbwriel mewn mannau cyhoeddus

  • Tlodi misglwyf

  • Iechyd meddwl pobl ifanc yn eu harddegau

PROFFIL AELOD:

Rydw i eisiau bod yn aelod o Senedd Ieuenctid Cymru oherwydd byddai'n anrhydedd cynrychioli pobl ifanc Gorllewin Caerdydd a'u pryderon. Mae'n gyfle anhygoel i gwrdd â phobl eraill sydd â'r un cymhelliant â mi i wella cymunedau ledled Cymru. Byddwn i'n ymgynghori â phobl ifanc drwy arwain cynulliad misol i bob blwyddyn yn fy ysgol lle gallai disgyblion bleidleisio ar yr hyn sydd bwysicaf iddyn nhw. Bydd hyn yn sicrhau bod pob un o'm cyfoedion yn cael y cyfle i ddweud beth sydd ar eu meddwl

Rydw i'n aelod o gyngor yr ysgol ac rydw i hefyd yn ddirprwy arweinydd grŵp gwrth-homoffobia, deuffobia a thrawsffobia yn yr ysgol. Rydyn ni wedi gweithio gyda llawer o ysgolion ledled Cymru i wella ymwybyddiaeth am y gymuned LGBT+. Rydw i hefyd yn cymryd rhan yn y grŵp cydraddoldeb rhwng y rhywiau yn yr ysgol. Rydw i'n siaradwr hyderus yn gyhoeddus, ac rydw i hefyd yn wrandäwr da. Rydw i'n ddwyieithog (Cymraeg a Saesneg) ac hefyd yn dysgu Ffrangeg, Sbaeneg a Mandarin.

Mi fyddwn i'n aelod da o Senedd Ieuenctid Cymru oherwydd rydw i'n credu bod barn rhywun 11 i 18 oed yr un mor bwysig ag unrhyw aelod arall o gymdeithas.

Diolch.