Lleucu Haf Wiliam


_0111_Lleucu-Haf-Wiliam.png

Yn Cynrychioli:

Bro Morgannwg

FY MHRIF YSTYRIAETHAU:

  • Pryderon am arlosgydd biomass

  • Gollwng Gwastraff Niwclear

  • Dyfodol addysg Cymraeg

PROFFIL AELOD:

Yn ddiweddar teimlais heb lais na phŵer pan bleidleisiodd y cyngor lleol o blaid caniatau llosgydd bio-mass. Wrth ddarganfod yr holl beryglon fyddai'r llosgydd yn ei beri i iechyd pobl ifanc teimlais awydd i wneud gwahaniaeth.

Rwy'n poeni’n gryf am ein amgylchedd ac am iechyd y bobl. Rhaid felly i herio penderfyniad Llywodraeth Cymru i adael gwastraff niwclear o Loegr gael ei ollwng ger yr arfordir yn y môr y byddwn yn nofio ynddi.

Rwyf eisiau cynrychioli pobl ifanc ynglŷn â’u problemau ac rwy’n awyddus i gael llais yn y penderfyniad dros gyfrwng yr ysgol gynradd newydd ar y Glannau yn y Barri. Mae hyn yn benderfyniad enfawr ar gyfer dyfodol yr iaith Gymraeg ac ar addysg ein pobl ifanc.

Byddwn yn cynnal cyfarfodydd a phresenoldeb ar-lein er mwyn clywed safbwyntiau pobl ifanc yr etholaeth.

Byddaf hefyd yn darganfod beth sydd yn bwysig i bobl ifanc drwy ymgynghori yn drylwyr, a bod yn resymol ac yn gyson wrth eu cynrychioli.

Rwyf wedi dod i’r arfer o drafod a dadlau yn ogystal â gwrando drwy gymryd rhan yng nghlwb dadlau’r ysgol a hoffwn gael y cyfle i gynrychioli fy nghyfoedion a gwneud gwahaniaeth.