Alys Hall


Image for no-photo candidiates.png

Yn Cynrychioli:

Rhondda

FY MHRIF YSTYRIAETHAU:

  • Cymorth i fyfyrwyr ag anghenion arbennig

  • Addysg a chymorth iechyd meddwl

  • Addysg ynghylch y gymuned LGBTQ +

PROFFIL AELOD:

Fy enw i yw Alys ac rwy'n mynd i Ysgol Gyfun Cwm Rhondda ac ar hyn o bryd ym mlwyddyn 11. Rwyf eisiau bod yn aelod o Senedd Ieuenctid Cymru oherwydd fy mod yn teimlo bod cymaint o broblemau yn wynebu pobl ifanc yn y Rhondda, a Chymru’n gyffredinol ar hyn o bryd; ac mae angen mynd i'r afael â nhw, ac rwyf eisiau helpu i ddatrys cymaint ohonyn nhw â phosib. Mae'r materion allweddol yr wyf wedi penderfynu mynd i'r afael â nhw i gyd yn bwysig i mi gan fy mod yn teimlo nad ydyn nhw wedi'u cynrychioli'n ddigonol ac maen nhw wedi bod, ac yn dal i fod, yn berthnasol yn fy mywyd i a bywyd fy ffrindiau a’m cyfoedion.

Ers imi  symud i'm hysgol gyfun, rwyf wedi bod ar gyngor a senedd yr ysgol am ddwy flynedd yn olynol, ble bûm yn ddigon ffodus i gwrdd â'r maer a chomisiynydd Plant Cymru. Rwyf wedi bod yn gapten dosbarth ddwywaith ac wedi bod ar y cyngor eco-ysgolion ddwywaith.

Os caf fy ethol, byddaf yn creu cymaint â phosib o gyfleoedd i ymgynghori â phobl ifanc yn fy etholaeth i, pa un ai wyneb yn wyneb, dros y ffôn, neu ar-lein trwy’r cyfryngau cymdeithasol ac e-bost, a byddwn yn gwneud fy ngorau i fynd i'r afael â phryderon a materion pawb.