Todd Murray


_0013_Todd-Murray.png

Yn Cynrychioli:

Pen-y-bont ar Ogwr

FY MHRIF YSTYRIAETHAU:

  • Materion amgylcheddol

  • Materion Iechyd Meddwl

  • Materion addysgol

PROFFIL AELOD:

Hoffwn redeg dros Senedd Ieuenctid Cymru oherwydd fy mod yn credu bod gyda fi’r sgiliau a'r profiad sydd eu hangen i gynrychioli'r ifanc yn fy Etholaeth. Os caf i fy ethol, byddaf yn siarad â phobl ifanc yn fy ardal trwy’r cyfryngau cymdeithasol a’r ebost, a hefyd cyfarfodydd rheolaidd gyda Chynghorau Ysgol lleol a Chyngor Ieuenctid yr ardal.

Fel aelod o gyngor Ieuenctid Pen-y-bont, fy Nghyngor Myfyrwyr yn yr ysgol a gwahanol sefydliadau eraill fel clwb achub bywyd y Sger, rwy'n credu fy mod wedi ennill y sgiliau sydd eu hangen i gynrychioli'ch barn chi i'r Senedd Ieuenctid. Rwyf wedi cynrychioli yr elusen LATCH mewn cystadleuaeth first give, lle wnes i fel arweinydd tîm ennill £1000 iddyn nhw diolch i fy ngwaith grŵp mewn siarad cyhoeddus. Rwyf hefyd wedi cymryd rhan mewn llawer o gystadlaethau dadlau ac rwy'n siŵr y gallaf gynrychioli a dadlau drosoch yn y Senedd Ieuenctid.

Rwy’n credu nid yn unig fod gyda fi’r cymwysterau i wneud y rôl hon oherwydd fy mhrofiad, ond hefyd oherwydd byddaf yn gwrando ar y safbwyntiau sydd gyd chi a’u cynrychioli a'u hamddiffyn nhw yn angerddol yn y senedd ieuenctid, mwy na’r rhan fwyaf o ymgeiswyr oherwydd byddaf yn gwerthfawrogi eich barn.