Kian Agar


_0124_Kian-Agar.png

Yn Cynrychioli:

Aberafan

FY MHRIF YSTYRIAETHAU:

  • Gwastraff plastig

  • Allyriadau carbon deuocsid

  • Bwydlen ysgol iachach

PROFFIL AELOD:

Rwy’n sefyll am Senedd Ieuenctid Cymru oherwydd rwyf yn angerddol am wneud newidiadau cadarnhaol i'n cenhedlaeth, a chenedlaethau'r dyfodol i ddod. Rwyf am helpu i ddatrys problemau a fydd yn effeithio'n fawr ar y boblogaeth ifanc ac mae angen gweithredu ar hyn nawr. Nid yn unig byddaf yn sefyll dros fy mhryderon ond yn sicrhau fod lleisiau pobl yn fy ardal yn cael eu clywed, achos wedi’r cwbl, pwy fydd yn cael eu heffeithio gan newid, er gwell neu waeth. Drwy bleidleisio i mi, byddaf yn sicrhau bod gan bobl ifanc y dyfodol gorau. Ein cenhedlaeth ni fydd llawfeddygon, peilotiaid a pheirianwyr y dyfodol.

Rhaid inni wneud amgylchedd y gall ein pobl ifanc ffynnu ynddo, nid amgylchedd sydd wedi cael ei ddifetha a'i esgeuluso. Ym mis Gorffennaf, allan o dros 130 o ddisgyblion, enilles i wobr 'Disgybl y Flwyddyn', gan ddangos bod athrawon a cyfoedion yn gwerthfawrogi fy ngwydnwch, arweinyddiaeth a gwaith caled - rwy'n falch o gynrychioli fy nghyfoedion. Yn ddiweddar, cymeres i ran i helpu i glirio ein traeth lleol o wastraff plastig sy'n llygru ein môr bob dydd. Rwy'n credu y gallaf wir wneud gwahaniaeth i bobl y presennol, a'r dyfodol.