Ffion-Hâf Davies


_0177_Ffion-Hâf-Davies.png

Yn Cynrychioli:

Gŵyr

FY MHRIF YSTYRIAETHAU:

  • Cywilyddio Corfforol

  • Hawliau Menywod

  • Hawliau LGBTQ+

PROFFIL AELOD:

Fy enw i yw Ffion-Hâf ac rwy'n bymtheg oed. Rwy’n ferch sydd wrth ei bodd â Disney, Hufflepuff, yn ffeminist ac yn ferch siapus gyda llawer o farn ac awch am gydraddoldeb. Rwyf wedi bod ar gynghorau ysgol ddwywaith ac rwyf yn aelod gweithgar o'r pwyllgor gwrth-hiliaeth ac islamoffobia, y pwyllgor ffeministiaeth a phwyllgor hawliau LGBTQ+. Ym mhob un o'r swyddogaethau hyn rwyf wedi bod yn awdurdodol, wedi rhannu fy marn, wedi meddwl am atebion a helpu i wneud gwahaniaeth. Mae fy natur i hefyd yn un hyderus ac yn gweithio'n dda mewn grŵp felly byddaf yn gaffaeliad gwych i’r Senedd.

Er gwaethaf hyn oll, yn anad dim rwy'n normal. Nid wyf i am werthu fy hun fel bod yn rhywun penigamp gan nad wyf yn hynny, na’r gorau chwaith gan fod bob amser rywun sy’n well, ond rwy’n normal ac rwyf i yr un fath â chi. Fel chi, mae gen i broblemau ac anghydraddoldebau rwy’n eu hwynebu bob dydd ac fel chi hefyd, byddwn wrth fy modd pe bydd rhywbeth y gallem ei wneud am hynny. Ond wyddoch chi beth? Mae yna rywbeth y gallwch chi ei wneud. Os byddwch chi'n pleidleisio drosof i, rwy'n addo y byddaf yn gwneud popeth i frwydro drosoch a chynrychioli eich barn. Ni fyddaf yn eistedd mewn cornel a chael fy nistewi. Byddaf yn cael fy nghlywed ac felly byddwch chithau hefyd.