Cai Thomas Phillips


_0221_Cai-Thomas-Phillips.png

Yn Cynrychioli:

Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro

FY MHRIF YSTYRIAETHAU:

  • Cyfleoedd addysg ddefnyddiol am oes

  • Band eang cyflym i bawb

  • Cymru di-blastig, a charbon isel

PROFFIL AELOD:

Fy enw i yw Cai Phillips a hoffwn sefyll dros Orllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro. Rwy’n mab fferm 15 mlwydd oed ym mlwyddyn 11 yn Ysgol Bro Myrddin yng Nghaerfyrddin. Rwy’n aelod o’r pwyllgor eco a fy hoff bwnc yw Drama. Rwy’n hoff o goginio a Doctor Who (ond dim ar yr un pryd!).

Mae gen i ddiddordeb mawr yng ngwleidyddiaeth hefyd, ac yn fy marn i nid ydym ni'r ieuenctid yn cael dweud ein barn ar hyn o bryd. Teimlaf yn gryf fod yr amser wedi dod am newid. Os byddwch chi yn pleidleisio drosof, byddaf yn lleisio eich barn gyda phob brwdfrydedd. ‘Person ifanc ar gyfer yr ifanc!’

Byddaf hefyd yn gwrando arnoch, oherwydd ni yw’r dyfodol, mae gennym ni’r hawl i ddweud ein dweud yn y Senedd ieuenctid newydd a chyffrous yma. Drwy bleidleisio amdanaf byddwch chi yn sicrhau llais cryf a hyderus yn yr antur yma.

O Gastell Martin i Gaerfyrddin, mae’n ardal fy etholaeth gyda lleoliadau mwyaf godidog yn y byd o Sir Gar i Sir Benfro. Gwledig a trefol. Ystyriaf y rhain i gyd yn bwysig i mi a cheisiaf fy ngorau i gynrychioli ardaloedd etholwyr. Pleidleisiwch dros newid. Pleidleisiwch dros Cai.