Nia Griffiths


_0065_Nia-Griffiths.png

Yn Cynrychioli:

Alun a Glannau Dyfrdwy

FY MHRIF YSTYRIAETHAU:

  • Diffyg Cydraddoldeb

  • Gordewdra ymysg pobl ifanc

  • Cam-drin Cyffuriau ac Alcohol

PROFFIL AELOD:

Fy enw i yw Nia Griffiths. Ar hyn o bryd rydw i ym Mlwyddyn 8, yn chwarae yn fy nhîm pêl-rwyd lleol ac yn mwynhau mynd i Guides. Hoffwn ddechrau trwy ddweud faint fyddai'r cyfle yma yn olygu i fi a faint hoffwn i gynrychioli pobl ifanc Cymru. Mae'n hollbwysig bod gyda ni lais o ran sut mae’n gwlad ni’n cael ei rhedeg. Rwyf yn cymryd rhan weithgar mewn nifer o grwpiau yn fy ysgol uwchradd ac yn gallu gweld y gwahaniaeth y mae'n ei wneud i gael llais.

Mae yna lawer o ffyrdd y gallwn i ymgynghori â phobl ifanc yn fy ardal. Yn gyntaf, byddwn yn mynd at fy ysgol i gynnal gwasanaethau a chyfarfodydd gyda'm cyfoedion. Gallaf gyrraedd pobl hefyd trwy fy uned Guides a’r cyfryngau cymdeithasol. Byddai hyn yn sicrhau bod ystod eang o bobl ifanc yn dweud eu dweud. Rwy'n gyfathrebwr ardderchog ac yn gwrando'n dda ar farn a syniadau pobl eraill. Rwy'n hyderus, yn ymroddgar ac yn rhoi ymdrech 100% bob tro i mewn i bopeth a wnaf. Rwy'n gyfeillgar a does dim ofn siarad aran i. Mae llawer o syniadau gyda fi i wneud y wlad hon yn lle gwell byth i dyfu i fyny. Pleidleisiwch imi er mwyn i'ch llais chi gael ei glywed.