Thomas Comber


_0015_Thomas-Comber.png

Yn Cynrychioli:

Delyn

FY MHRIF YSTYRIAETHAU:

  • Iechyd a lles

  • Addysg a Hyfforddiant

  • Cludiant

PROFFIL AELOD:

Hoffwn sefyll am Senedd ieuenctid Cymru oherwydd fy mod yn angerddol ynglŷn â lleisiau pobl ifanc yn cael eu clywed yng Nghymru ac rwy'n benderfynol o sicrhau bod gan bobl ifanc lwyfan i'w lleisiau a bod y rhai sy'n gwneud penderfyniadau yn atebol am y gwasanaethau sy’n cael eu darparu i bobl ifanc a'u teuluoedd, rwy'n credu mai ni yw'r genhedlaeth nesaf, ac felly mae'n bwysig iawn bod ein lleisiau, ein barn a'n cwestiynau’n cael eu clywed.

Rwy'n gyd-arweinydd cyngor ieuenctid Sir y Fflint ac er mwyn sicrhau fy mod yn cynrychioli lleisiau, safbwyntiau a chwestiynau'r bobl ifanc yn Delyn yn effeithiol, byddaf yn gweithio mewn partneriaeth â chyngor ieuenctid Sir y Fflint a sicrhau bod lleisiau pobl ifanc yn cael eu cynrychioli yn y senedd ieuenctid.

Pe bawn i'n cael fy ethol i Senedd ieuenctid Cymru fel cynrychiolydd i Delyn, rwy'n addo y byddaf yn gwrando heb ragfarn, yn ystyried gyda gofal ac yn ymladd ag ymroddiad dros farn a Materion pobl ifanc Delyn.