Jonathon Dawes


Jonathon Dawes.png

Yn Cynrychioli:

Dyffryn Clwyd

FY MHRIF YSTYRIAETHAU:

  • Cludiant – Cost isel i bobl ifanc

  • Iechyd – Bwyta’n iach a chyllid chwaraeon

  • Yr Amgylchedd – lleihau gwastraff gan gynnwys plastig

PROFFIL AELOD:

Fy enw i yw Jonathon Dawes; rwy'n 15 oed, ym Mlwyddyn 11 ac yn brif fachgen yn Ysgol Uwchradd y Rhyl. Rwyf wedi ennill nifer o wobrau yn sgil fy ngwaith yn y gymuned a thenis, gan gynnwys Gwirfoddolwr Ifanc Tenis Cymru y flwyddyn, gwobr Maer Rhyl, gwobr Chwaraeon Sir Ddinbych ac rwyf wedi ennill gwobr Gwirfoddolwyr y Mileniwm. Rwyf i wedi byw yn Nyffryn Clwyd gydol fy oes ac rwy’n teimlo fy mod i'n berson perffaith i'ch cynrychioli chi yn y Senedd, yn arbennig gyda'r sgiliau rwyf i wedi eu hennill o chwarae tenis a gwahanol swyddogaethau eraill. Rwy’n ymgeisio oherwydd fy mod i’n dymuno gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl ifanc. Rwy'n gweithio'n galed, yn angerddol am y gymuned a gwleidyddiaeth. Os caf i fy ethol, gallwch chi gysylltu â mi ar y cyfryngau cymdeithasol neu ddod i un o fy sesiynau galw heibio misol, i godi eich pryderon, a byddaf yn clywed eich barn yn bersonol.

Fy nhair prif flaenoriaeth yw ...

Cludiant cost isel i bobl ifanc, Mwy o arian ar gyfer chwaraeon a bwyta'n iach, Gwarchod ein hamgylchedd trwy fynd i'r afael â'n problemau plastig.

Mae'r materion hyn yn bwysig i bobl ifanc.

Diolch am ddarllen ac rwy’n gobeithio y byddwch chi'n pleidleisio drosof i fel eich aelod newydd o’r Senedd Ieuenctid.

Cofion, Jonathon