Ifan Wyn Erfyl Jones


_0154_Ifan-Wyn-Erfyl-Jones.png

Yn Cynrychioli:

Ynys Môn

FY MHRIF YSTYRIAETHAU:

  • Lles Cymdeithasol

  • Gwasanaethau Iechyd

  • Yr Iaith Gymraeg

PROFFIL AELOD:

Mae yna 200,000 o blant mewn tlodi yng Ngymru, miloedd mwy efo problemau iechyd meddwl, ac eraill yn cael trafferth i dalu am eu pas bws. Ac y peth gwirion? Does ganddom ni ddim llais. Dylech bledleisio amdanaf fi oherwydd byddwn yn gwneud yn siwr bod llais pawb yn cael ei glywed yn cynnws lleiafrifoedd. Ni chewch eich anwybyddu mwyach os bledleisiwch amdanaf fi.

Pam fy mod yn sefyll? Oherwydd rwyf eisiau gwneud gwahaniaeth ac helpu eraill i wneud Cymru yn wlad cydradd i bawb. Rwyf am wneud yn siwr bod llais pobl ifanc Môn yn cael ei glywed yn y Senedd. Sut bydd fy llais yn cael ei glywed? Bydd yn bosib fy e-bostio a chysylltu ar y cyfryngau cymdeithasol i gyd fel bod rhoi eich barn yn syml a chyflym. Byddwn hefyd yn cynnal cyfarfodydd yn aml fel fy mod yn gallu dod wyneb yn wyneb gyda phobl ifanc Môn a dangos fy mod yn berson sydd yn meddwl am bawb - nid aelod anweledol ar lein.

Rwyf yn gyfeillgar ond yn hyderus ac am wneud yn siwr bod lleisiau pobl ifanc Môn yn cael ei glywed yn glir yn y senedd.

Llais i bawb.