Sut y byddwn yn defnyddio eich gwybodaeth.


Byddwn yn defnyddio’ch ymateb i hysbysu a llywio gwaith Comisiwn y Cynulliad ar sefydlu senedd ieuenctid i Gymru. Bydd staff y Cynulliad sy’n gweinyddu’r arolwg hwn yn gweld yr holl ymatebion.

Caiff crynodeb dadansoddol o’r ymatebion i’w gyhoeddi ar wefan y Cynulliad a’i anfon at Aelodau’r Cynulliad. Caiff darnau o ymatebion i’w dyfynnu a’u cyhoeddi mewn deunydd fel adroddiadau’r Comisiwn, gwefan y Cynulliad a’r cyfryngau cymdeithasol.

Bydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn defnyddio’ch gwybodaeth bersonol yn unol â deddfau diogelu data. Bydd y wybodaeth yn cael ei gadw nes bod penderfyniad yn cael ei wneud ar y cynigion yn yr ymgynghoriad hwn, neu unrhyw waith ddadansoddiad pellach y bydd angen ei wneud, heb fod yn hwyrach na mis Mawrth 2018. Bydd unrhyw ymatebion sy’n cael eu cyhoeddi yn parhau’n gyhoeddus.

Survey Monkey sy’n gweinyddu’r arolwg hwn. Gweler y polisi preifatrwydd i gael gwybodaeth am sut y mae’n defnyddio’r wybodaeth rydych chi’n ei rhoi (gall hyn gynnwys trosglwyddo data y tu allan i Ewrop): https://www.surveymonkey.com/mp/policy/privacy-policy

Drwy lenwi’r arolwg hwn rydych yn cydsynio i’r Cynulliad ddefnyddio’ch gwybodaeth fel sydd wedi’i ddisgrifio yma. Os oes gennych unrhyw gwestiynau am sut y byddwn yn defnyddio’ch gwybodaeth, anfonwch e-bost i dygynulliad@cynulliad.cymru